Økonomisk støtte | Børn og astma

Økonomisk støtte

Forældre til børn med astma har mulighed for at få dækket nødvendige merudgifter.

Hvis udgifter til medicin og evt. udgifter til sanering og diæter overstiger 3600 kr. om året kan udgifterne refunderes iht. servicelovens paragraf 28.

Orlov med løn ifm sygedage eller i sammenhængende perioder kan søges under paragraf 29. Kun de sværeste tilfælde af børneastma kan forventes at opnå lønkompensation.

Regler og betingelser kan oplyses på det lokale kommunekontor.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018