10. september 2015: Dansk BørneAstma Center får usædvanlig amerikansk bevilling | Børn og astma

10. september 2015: Dansk BørneAstma Center får usædvanlig amerikansk bevilling

Det amerikanske forskningsagentur, National Institutes of Health (NIH), har givet 2 millioner dollars til at afdække mekanismerne bag udviklingen af børneastma, der i dag rammer ca. 20 procent af alle børn inden skolealderen i den vestlige del af verden.

Bevillingen er usædvanlig, fordi langt størstedelen af NIHs bevillinger går til USA og Canada, og det hører til sjældenhederne, at en dansk forskergruppe modtager direkte støtte af det amerikanske forskningsagentur.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018