ABC-klinikker | Børn og astma

Kontakt

Gentofte

Dansk BørneAstma Center
Ledreborg Allé 34
2820 Gentofte
38 67 73 60

Næstved

Børneambulatoriet
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
56 51 43 48

Email: abc [at] boernogastma [dot] dk

ABC-klinikker

ABC-klinikken Gentofte


Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Ledreborg Allé 34, 2820 Gentofte, tlf.: 38 67 73 60

Charlotte Giwercman
Læge, ph.d. studerende

Charlotte Giwercman, læge og ph.d. studerende, arbejder med årsagerne til børneeksem og har bl.a. fundet, at længere amning øger risikoen for børneeksem, men nedsætter risikoen for generende lungesymptomer. 

Anne Louise Bischoff
Læge, ph.d. studerende

Anne Louise Bischoff, læge og ph.d. studerende, arbejder med H1N1 influenza vaccine studiet: der er vaccineret i alt 149 gravide og 150 ikke-gravide kvinder i ABC-kohorten. Vi har målt niveauet af antistoffer i mødrenes blod før og efter vaccinationen, og de foreløbige resultater viser at vaccinen virker ens på gravide og ikke-gravide mht udviklingen af antistoffer. Anne Louise Bischoff undersøger også hvorledes udåndingsluft kan indeholde affaldsstoffer fra forskellige immunforsvarsceller. Dette gør os i stand til, statistisk set, at adskille raske børn og børn med astmatisk bronkitis. Teknikken er endnu ikke udviklet tilstrækkeligt til at kunne give Jer et svar på Jeres egne børns prøver, men håbet er, at den håndholdte elektroniske næse i fremtiden vil blive et redskab læger kan bruge både til at diagnosticere børn og til at sige noget om hvilken undergruppe af astma de har, og dermed hvilken type medicin de vil have mest gavn af.

Nilofar Vahman Følsgaard
Læge, ph.d. studerende

Nilo Følsgaard, læge og ph.d. studerede, fortalte om de foreløbige fund fra undersøgelsen af næsefilter papir, som vi lægger i næseborene på de 4 uger gamle babyer et par minutter for at opsuge lidt sekret fra næsen. Celler i næse sekretet kan vise aktiviteten af immunforsvaret i de øvre luftveje. Det viser sig, at der er forskelle hos børn afhængig af hvilke bakterier de har i næsen, men også afhængig af, om de har søskende eller ej, og om de har mødre med astma eller allergi. Håbet er, at man kan udvikle en følsom teknik, hvor man tidligt vil kunne identificere patienter, der har høj risiko for at udvikle astma. 

Eskil Kreiner-Møller: Læge, ph.d. studerende

Eskil Kreiner-Møller, læge og ph.d. studerende, undersøger astmas genetik i vores kohorte. I samarbejde med genetikere leder han efter gener der styrer udviklingen af astma. 

Lena Vind
Klinisk Assistent

 Kort over Gentofte Hospital

ABC-klinikken Næstved


ABC-klinikken, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, tlf.: 56 51 43 48

Jakob Stokholm
Læge, ph.d. studerende

Jakob Stokhold, læge og ph.d studerende, koordinerer en af vores mest spændende aktuelle undersøgelser, nemlig om antibiotisk behandling kan mildne astmaepisoder selv om der ikke er lungebetændelse. Man har mulighed for at indgå i forsøget hvis man har diagnosen ”astmatisk bronkitis” eller ”småbarnsastma”, er i fast brun medicinbehandling og har en astmatisk episode der har varet 3 dage. Vi bruger et velkendt antibiotikum der tages én gang daglig og smager godt, og som hyppigt bruges til børn – det nye er, at det måske også kan bruges mod astma. Børn der almindeligvis ville få antibiotika indgår ikke i forsøget – de får bare antibiotika. Børn der ikke ville få antibiotika men kun astma medicin, får den same astma behandling som de ellers ville – men derudover også forsøgsmedicin der enten kan være antibiotika eller placebo. 

Louise Pedersen: Læge, ph.d. studerende

Louise Pedersen, læge og ph.d. studerende, undersøger hvordan fedtsyrer i fiskeolie kan påvirke vores immunsystem. De fedtsyrer der er i fiskeolie, er byggeklodser til et afbalanceret immunsystem, mens et immunsystem der mangler netop de byggeklodser måske bliver mere hidsigt. Den ubalance kan føre til astma og beslægtede sygdomme (allergi og eksem.) Louise undersøger også hvordan fiskeolie påvirker børns vækst i form af BMI og højde, og hvordan fiskeolie ”byggeklodserne” indgår i de hormoner der sætter fødslen i gang.

Elín Bjarnadóttir: Læge, ph.d. studerende

Elín Bjarnadóttir, læge og ph.d. studerende, kigger på fiskeolies effekt på børns neurologiske udvikling, ved hjælp af registrering af milepæle, sprogtest og vurdering af børnenes kognitive funktion (tanke-processer). Hendes studie omhandler ikke astma, men gør brug af den enestående ressource det er at have 700 familier der er blevet randomiseret til fiskeolie eller placebo.

Helle Wellemberg
Projektsygeplejerske

Dorthe Olsen
Projektsygeplejerske

Kort over Næstved Sygehus

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018