Allergi | Børn og astma

Allergi

Allergi kan forværre en astmabetændelse. Derfor bør alle børn, som er i fast forebyggende behandling for astma, testes for allergi.


Heldigvis er der mange allergier, som er uden betydning for astma eller kun har en meget ringe betydning. Det er næsten udelukkende allergener som støvmider, dyrehår og pollen, som har betydning for astma. Fødemidler udløser meget sjældent astmaanfald.

Hvis barnet har allergi for støvmider eller dyrehår, er det muligt at fjerne en del af allergenerne i miljøet. Det kan bedre astmasygdommen, men det er dog sjældent, at børn bliver helt raske, alene fordi man fjerner allergenerne. Børn med astma og allergi har tilbøjelighed til at udvikle nye allergier, derfor er det uklogt at anskaffe pelsdyr.

Hvis nogen blandt forældre eller søskende har astma, eller andre allergisygdomme, må man forsøge at beskytte barnet mod dyrehår og husstøvmider. Hos sådanne børn med øget risiko bør komælk undgås de første fire levemåneder. Hvis moderen ikke kan amme sit barn, bør man bruge en modermælkserstatning, hvor mælkeproteinerne er spaltet (fx Nutramigen® og Profylac®).

Allergi er sjældent betydende for astma hos småbørn, og det vil hos småbørn derfor formentlig have større effekt at forsøge at forebygge luftvejsinfektioner. Hos skolebørn derimod, har ca. 2/3 af de skolebørn, der har astma, også allergi.

Allergener er stoffer, der fremkalder allergi og astma.

De mest almindelige allergener er:

  • støvmider
  • pollen
  • dyrehår
  • skimmelsvampe.

Det er ganske enkelt at undersøge, hvilke allergener et barn ikke kan tåle. Ved en allergitest prikkes små mængder af de forskellige allergener ind i huden. Efter 15 minutter reagerer huden med rødme og hævelse, hvis barnet er allergisk over for et eller flere af allergenerne.

En allergitest kan også foretages via en blodprøve.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018