Astma hos småbørn | Børn og astma

Astma hos småbørn

Man kalder ofte sygdommen astmatisk bronkitis eller forkølelsesastma hos småbørn og astma, når børnene bliver ældre.

Med astma menes børn med astmasymptomer og god effekt af astmabehandlingen. Med bronkitis menes at barnet danner meget slim i luftvejene. Men behandlingen er nøjagtig den samme for astma og astmatisk bronkitis.
Det har således ingen praktisk betydning af skelne mellem astma og astmatisk bronkitis (forkølelsesastma).

Astma hos småbørn har meget til fælles med astma hos større børn. Men mange forhold er helt særlige for småbørn. Først og fremmest er symptomerne vanskelige at opdage og følge. Hos store børn kan man måle lungefunktionen, men det kan man sjældent hos småbørn. Endelig er det meget vanskeligt at give medicin til småbørn. Pga. disse særlige forhold har behandlingen af småbørn med astma ofte været dårlig.

 

 

 

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018