Astmaundersøgelser | Børn og astma

Astmaundersøgelser

Store børn bør regelmæssigt have målt lungefunktionen for at sikre at behandlingen er god og tilstrækkelig.

Måling af lungefunktionen kan ske ved:

  • Pusteprøve hvor man måler, hvor meget luft barnet kan puste på 1 sekund (FEV-1). Hvis det er nedsat, viser det at luftvejene er forsnævrede og behandlingen utilfredsstillende.
  • NO i udånding er en mere følsom metode, der især er god til at afsløre skjult astma selv hos børn, som puster normalt.
  • Løbetest er en god undersøgelse for astma. Den viser om lungerne er mere sarte end normalt, idet den kraftige vejrtrækning i forbindelse med løbet udløser et kortvarigt anfald, hvis man har astma. Dette kan også afsløre skjult astma.

Lungefunktionen kan også måles hos småbørn, men det kræver særligt udstyr som almindeligvis kun findes på specialiserede afdelinger. Allergitest bør foretages hos alle børn med kronisk astma for at vurdere muligheden for at forebygge gennem at undgå ting barnet måtte være allergisk overfor.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018