Børneastma - en folkesygdom | Børn og astma

Børneastma - en folkesygdom

Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn.

Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn og samtidig den almindeligste årsag til hospitalsindlæggelse.

Omtrent 10% af danske børn i skolealderen lider af astma, mens 15-20% lider af astmatiske symptomer i småbørnsalderen.

Hyppigheden er gennem de seneste årtier fordoblet i den vestlige verden, men ikke i udviklingslandene.

Faktisk har Danmark den højeste hyppighed af hospitalsindlæggelser for børneastma i Norden, - og vi ved ikke hvorfor. Men vi ved, at udgifterne til hospitalsindlæggelser er mere end dobbelt så høje som i Norge og Sverige.

 

 

 

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018