Beskrivelse af ABC-kohorten        (Asthma Begins in Childhood) | Børn og astma

Kontakt

Gentofte

Dansk BørneAstma Center
Ledreborg Allé 34
2820 Gentofte
38 67 73 60

Næstved

Børneambulatoriet
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
56 51 43 48

Email: abc [at] boernogastma [dot] dk

Beskrivelse af ABC-kohorten (Asthma Begins in Childhood)

ABC-kohorten er en fødselskohorte rekrutteret i 2008-10, hvor en gruppe gravide kvinder og deres kommende børn vil blive fulgt. Studiet har til hensigt at undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi og børneeksem samt om der er mulighed for at forebygge disse sygdomme ved intervention med fiskeolie og D-vitamin i graviditeten.

Studiet foregår på vores 2 ABC-klinikker beliggende på Gentofte Hospital og Næstved Sygehus.

Antal deltagere og besøg

Studiet består af ca. 700 kvinder og deres børn, der i alt når at komme til 11 planlagte besøg. De gravide kvinder blev tilset i ABC-klinikken 2 gange inden fødslen. Efter fødslen følges børnene som udgangspunkt i 3 år. I denne 3 års periode er der planlagt 9 besøg i klinikken. Efter de 3 år forventer vi en opfølgningsperiode, der endnu ikke er nærmere planlagt.

Akut lægevurdering

Udover de planlagte besøg tilbyder vi at se børnene efter behov i klinikken ved sygdomsepisoder, hvor forældre ønsker en lægevurdering.

Inden første besøg i ABC-klinikken blev der sendt uddybende materiale ud omkring projektet, så de kommende forældre havde mulighed for at vurdere omfanget af projektet. Al materialet blev gennemgået ved det første besøg, så valget om at deltage blev truffet på baggrund af bedst mulig information.

Det første besøg

Første besøg fandt sted på én af ABC-klinikkerne i 24. uge af graviditeten, og de kommende forældre blev yderligere informeret om hele projektet, og dem der fortsat var interesserede blev sammen med deres kommende barn en del af undersøgelsen. Moderen blev ved dette besøg podet fra skeden og begge forældre afgav tillige en blodprøve. Blodprøven på faderen kan sagtens tages ved et senere besøg, hvis han var forhindret i at deltage ved første besøg. Ved dette besæg blev der udleveret kapsler med enten fiskeolie eller olivenolie, samt tabletter med enten D-vitamin 60 mikrogram eller placebo som moderen skulle spise herfra indtil det første besøg efter fødslen (uge 1). Projektet er blindet, hvilket vil sige, at hverken forsøgsdeltagere eller personale viste, hvad der var i de udleverede kapsler og tabletter. Man måtte som deltager ikke tage andre kosttilskud end det udleverede, men man måtte naturligvis fortsætte med at tage vitaminer og mineraler som anbefalet af Sundhedsstyrrelsen. Der blev tillige udleveret et kostspørgeskema, som den gravide udfyldte med information om hendes kost den sidste måned inden besøget.

Andet besøg

I graviditetsuge 36 lå det næste besøg. Ved dette besøg spurgte vi til graviditetens forløb og hvordan det gik med at indtage oliekapslerne og tabletterne samt brugte tid på at informere omkring fødslen og de kommende besøg. Vi podede atter moderen fra skeden.

Efter fødslen

Efter fødslen følger vi familierne ved yderligere 9 planlagte besøg i løbet af de kommende 3 år. Den første gang vil blive i løbet af den første uge efter fødslen og de efterfølgende besøg foregår når barnet er henholdsvis 1, 3, 6, 12, 18, 24, 30 og 36 måneder. Ved hvert af disse besøg vil vi snakke om, hvordan både forældre og især barnet har det. Barnet vil blive målt og vejet og undersøgt af en læge som er tilknyttet projektet. Vi beder familierne udfylde en dagbog i form af et afkrydsningsskema, hvor der løbende bliver beskrevet eventuelle symptomer fra luftvejene og huden. Vi vil hjælpe med at udfylde dagbogen og gennemgå den med familierne ved besøgene. Der vil ved de enkelte besøg være tilknyttet forskellige undersøgelser af barnet med indsamling af materiale til videre analyse.

Detaljeret undersøgelsesoversigt

(Klik for større billede)

 
Undersøgelsesforklaring

Modermælk: Her vil vi gerne bede om en prøve af moderens modermælk (10 ml)

Navlesnorsblod: Prøven tages i forbindelse med fødslen med hjælp fra jordemoderen.

Afføringsprøve: 3 gange fra barnet (à 15 g).

Næsefilterpapir: Der lægges et filterpapir á 3x15mm i hvert næsebor i 2 minutter.

Luftvejssug: Sugningen foregår ved, at man fører en lille, tynd plastikslange ind i næsen og suger fra svælget. Det kan føles lidt ubehageligt, men det er hurtigt overstået.

Næsesug: Sugningen foregår ved, at man fører en lille, tynd plastikslange ind i næsen og suger.

Urinprøve: 2 gange fra barnet.

Aktivitetsmåling: I får udleveret en aktivitetsmåler som jeres barn skal bære i 2 uger. Måleren er ca. 2 x 2 cm, vejer ca. 10 gram og bæres på benet. Måleren er afprøvet ved flere kliniske forsøg.

Blodprøve: Forudgåes af lokalbedøvende creme.

Hårprøve: Årligt à ca 1 cm.

Priktest: Priktest er en metode til at vurdere om der er noget jeres barn er allergisk overfor, hvor man prikker enkelte gange let i huden på armen.

Støvprøve: Støvsuges fra sengetøjet.

Tympanometri: Måling af trykket i mellemøret som man kender det fra undersøgelser ved sin egen læge.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018