Dansk BørneAstma Center | Børn og astma

Dansk BørneAstma Center

Dansk BørneAstma Center er en selvejende humanitær organisation stiftet i 2002 og ledes af en ulønnet bestyrelse.

Dansk BørneAstma Centers formål er at forbedre forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi med et særligt fokus på forholdene for danske børn.

Børneastma har stor betydning for såvel den enkeltes som den fælles velfærd, ligesom børneastma i høj grad påvirker den enkeltes helbred, familiernes trivsel og samfundsøkonomien.

Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn og samtidig den almindeligste årsag til hospitalsindlæggelse. Omtrent 10 % af danske børn i skolealderen lider af astma mens 15-20 % i småbørnsalderen lider af astmatiske symptomer. Danmark har den højeste hyppighed af børneastma i Norden, ligesom Danmark har de længste hospitalsindlæggelser for børneastma.

Dansk BørneAstma Center modtager midler fra staten som følge af en bevilling på finansloven. Men Dansk BørneAstma Center er afhængig af bidrag fra fonde, virksomheder og private donorer for at fortsætte arbejdet med forskning i børneastma.

HKH Prinsesse Benedikte er protektor for Dansk BørneAstma Center.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018