Diagnose af astma hos småbørn | Børn og astma

Diagnose af astma hos småbørn

Det er vanskeligt at diagnostisere astma hos småbørn.

Symptomerne på astma hos småbørn er ukarakteristiske, og det er vanskeligt at teste lungefunktionen. Diagnosen baseres derfor primært på symptomer og behandlingsforsøg.

Vurderer barnets læge, at symptomerne kan skyldes astma, påbegyndes en medicinsk behandling for en afgrænset periode. Vender symptomerne tilbage, når behandlingen stoppes, tyder det på, at barnet har astma og dermed gavn af astmabehandling.

Måling af lungefunktion

Barnets lungefunktion kan måles fra 2 års alderen med særlige metoder, som er udviklet af danske børnelæger. Metoderne er under etablering på en række danske børneafdelinger. Det forventes, at diagnose og monitorering af småbørnsastma derved bliver forbedret. Men metoderne er ressource-krævende, og langt de fleste småbørn med astma må fortsat diagnostiseres og behandles uden måling af lungefunktion.

Stetoskopi

Lægen kan med sit stetoskop lytte efter de pibende lyde fra de forsnævrede luftrør. Forældre kan høre præcis det samme ved at lægge øret til barnets bryst. Begge dele er dog en usikker kontrol. Barnet kan sagtens have astma, uden at man kan høre noget.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018