Dykning og Astma | Børn og astma

Dykning og Astma

Der er konsensus om følgende retningslinjer, fremsat ved Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab møde om astma og dykning, ved godkendelse af personer med astma til Scuba dykning. Godkendelse forudgåes altid af en grundig lægeundersøgelse med udvidet lungefunktionsundersøgelse og provokationstest. Retningslinjerne er fremsat i 1998 og er stadig gældende.
Følgende retningslinjer kan bruges ved fritidsdykning. Der er enkelte grupper af astmatikere der aldrig vil kunne godkendes og det er anstengelsesudløst astma, da anstrengelse er en naturlig del af dykning.   

  1. Ved anamnestiske oplysninger om tidligere astma, (f.eks børneastma) med flere års anfaldsfrihed, uden brug af medicin, skal der gennemføre en spirometri undersøgelse. Hvis denne er normal, kan ansøgeren accepteres til fritidsdykning. Der er ikke behov for provokationstest.
  2. Personer med astmasymptomer i deres anamnese, og som ikke er i behandling, skal have normal spirometri. Der er behov for provokationstest, der skal være normal for at ansøgeren kan godkendes til dykning.
  3. Ved aktuel astma, der kun giver anledning til sjældent brug af beta2-agonist, (Ventoline, Bricanyl) i velkendte og genkendelige situationer, der ikke omfatter kulde, anstrengelse, psykiske påvirkninger, saltvand, tør luft, men allergener som dyr, pollen, husstøvmider, er normal spirometri kriterier for godkendelse. Der er behov for provokationstest, der skal være normal.
  4. Ved aktuel astma, hvor der er behov for beta2-agonist, (Ventoline, Bricanyl), hyppigt eller sjældent, men hvor udløsende allergen er kulde, anstrengelse, psykiske påvirkninger, saltvand eller tør luft, kan ansøgeren ikke godkendes til dykning, selvom en aktuel spirometri og provokationstest viser normale værdier
  5. Ved aktuel astma, af enhver art, der behandles med hyppig brug (daglig, ugentlig) af  beta2-agonist, (Ventoline, Bricanyl) som anfalds medicin, kan ansøgeren ikke godkendes til dykning.
  6. Ved aktuel astma, hvor ansøgeren er i profylaktisk behandling med steroider, og med dette har normal spirometri, vil en normal provokationstest betyde at ansøgeren kan godkendes til fritidsdykning, da ansøgeren anses som værende stabil i sin lungefunktion.
  7. Personer med aktuel astma, der til trods for steroid behandling har behov for hyppig beta2-agonist, eller hospitalshjælp, kan ikke godkendes til dykning.

 Det blev besluttet at benytte metacholin-provokationstest frem for anstrengelses-provokationstest, efter råd fra lungemedicinerne. Hvis en pt. beskriver anstrengelsesudløst astma, kan man lave en spirometri, før og efter en cykeltest. Hvis testen falder positivt ud, kan aspiranten afvises umiddelbart. Falder testen negativt ud, skal aspiranten henvises til provokationstest, som skal være negativ for at aspiranten kan godkendes til dykning.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018