Hans Bisgaard | Børn og astma

Hans Bisgaard

Klinisk professor, overlæge, dr. med., leder af Dansk BørneAstma Center

 

Hans Bisgaard er overlæge i pædiatri (børnesygdomme) ved Københavns Universitet, stifter og daglig leder af Dansk BørneAstma Center ved Gentofte Hospital og Næstved sygehus. Han opnåede sin doktorgrad i medicin på sin disputats om leukotrienernes rolle ved astma og har bl.a. været gæsteprofessor ved ”the Pediatric Asthma Centre” i Denver, Colorado, hvortil han opretholder et tæt samarbejde på lige fod med andre internationale forskningsenheder.

Hans Bisgaards primære forskningsområde har været fokuseret på klinisk forskning i børneastma og –allergi, hvorudfra de to store kliniske studier COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) er udgået. COPSAC har til formål at forstå – for dermed at kunne forbedre – forebyggelse, diagnose og behandling af børneastma, -eksem og -allergi, og har været grobund for en lang række ph.d. og disputats afhandlinger.

Med unikke og dybdegående kliniske data og en voksende biobank leveret af to langtidsstudier af fødselskohorter, har forskningen ledt til banebrydende opdagelser i kortlægningen af det humane mikrobiom (dvs. alle de bakterier og mikroorganismer, vi bærer rundt på) og dermed forståelse og fortolkning af samspillet mellem genetik og miljø for ophavet og udviklingen af astma og allergi i den danske befolkning. Vigtigheden af disse forskningsresultater afspejles i et stigende antal publikationer i højt rangerede internationale tidsskrifter..

Hans Bisgaard og COPSAC teamets forskning sigter stadig efter at forbedre vores forståelse af processerne bag årsagssammenhængen og sygdomsmanifestationen inden for astma- og allergiudvikling, og præsenteres løbende ved en række internationale kongresser og forelæsninger.

 

E-mail: bisgaard [at] copsac [dot] com

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018