Hvorfor får man astma? | Børn og astma

Hvorfor får man astma?

Astma er en arvelig sygdom, men også børn, der ikke er arveligt disponeret, rammes.

Børn arver anlæg fra forældre for både sygdom og sundhed. Anlæggene er kodet ind i vores kromosomer.

Typisk følges nogle arveanlæg ad, som fx lyst hår og blå øjne. På samme måde arves anlæg for astma ofte sammen med anlæg for høfeber og for eksem. Det betyder, at hvis man har en af disse sygdomme, er der stor sandsynlighed for, at man også bærer på anlæg for en af de andre. Anlægget for at udvikle allergi følges også tæt med disse sygdomme, hvilket er uheldigt, fordi netop allergien kan forværre sygdommene.


Børn med astma har tit nogen i den nærmeste familie med astma, høfeber eller eksem. Jo flere personer i familien, der har astma, høfeber eller eksem, desto større er risikoen for, at barnet har disse arveanlæg.

Man kan godt have anlæg til en sygdom, uden at den bryder ud, men anlæggene føres alligevel videre til næste generation.
 

Vestlig livsstil skyld i flere børn med astma

Hyppigheden af børneastma er fordoblet i de seneste årtier i den vestlige verden, som derfor ikke alene kan skyldes genetiske forhold, da de ikke ændres så hurtigt. Altså må der være forhold i miljø og livsstil, der fremprovokerer sygdommen, og det antages, at det er forhold i den tidligste barndom.

Stigningen i forekomsten af astma hos børn viser, at også børn, der ikke er arveligt disponeret, rammes. Den nøjagtige forklaring på det kender man ikke, men det er helt sikkert, at den øgede hyppighed af astma og allergi hænger sammen med vores “vestlige” livsstil.

Man kan spekulere over forhold som fx luftforurening, anvendelse af kemiske stoffer ved tilvirkning af madvarer, kostvaner, reduceret udsættelse for infektioner og den øvrige livsstil, der følger med et velfærdsamfund.

Men faktisk ved vi ikke med sikkerhed hvilke forhold der er årsag til den stigende forekomst af astma, eksem og allergi.

 

 

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018