Hvornår skal barnet have medicinen? | Børn og astma

Hvornår skal barnet have medicinen?

Det er bedre at give barnet medicin en gang for meget end en gang for lidt.

Anfaldsmedicin (fx Bricanyl og Ventoline) skal tages ved behov, dvs. hver gang der er astmasymptomer.

Hvis barnet har symptomer på astma, skal det have medicin. Hvis man er i tvivl, om barnet har et anfald eller ej, er det bedre at give medicin én gang for meget end én gang for lidt. Barnet har nemlig bedre af at få medicin end af at have et anfald.

Vi ser aldrig børn blive indlagt pga. for meget medicin, men hver dag bliver mange børn indlagt, som kunne have klaret sig hjemme, hvis de havde fået lidt mere medicin.

Medicinen virker kun få timer, da stoffet hurtigt nedbrydes i kroppen. Derfor kan man give sit barn medicin hver 3.-4. time døgnet rundt uden risiko for forgiftning. Har man brug for mere medicin end det, skal det aftales med en læge.

Regulering af astmabehandlingen i hverdagen skal først og fremmest ske ved anvendelse af anfaldsmedicinen.

Vær i god tid

Det er bedst at forsøge at give medicin i god tid, fordi den virker bedre, hvis den bliver givet før et anfald end under et anfald. Fx kan det være en god idé at give barnet medicin, før det skal ud at løbe og lege.

Ved forværring i astmatiske symptomer i forbindelse med infektioner kan det ligeledes være en fordel at give anfaldsmedicin med faste intervaller, fx hver 3.-4. time i det/ de døgn, hvor symtomerne er værst, frem for kun at give medicin, når symptomerne er værst fx til natten. 

Kontakt lægen ved svære anfald

Under svære anfald over et døgns varighed kan det ske, at medicinen ikke virker godt nok, selv om den bliver givet hver 3.-4 time. Det kan være tegn på forværring af anfaldet.

Hvis det bliver nødvendigt at give medicin mere end 8 gange på ét døgn, bør man kontakte en læge. Ikke fordi det er skadeligt at tage så meget medicin, men fordi barnet kan behøve ekstra behandling, måske på hospitalet.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018