Kvælstofilte (NO) i udåndingsluften | Børn og astma

Kvælstofilte (NO) i udåndingsluften

Måling af NO er meget følsom måling af skjult astma. NO dannes i luftvejene i højere mængder hvis man har astma.

Måling af kvælstofilte er en meget følsom måling af skjult astma.

Måling af kvælstofilte (NO) i udåndingsluften er en ny metode til vurdering af børneastma på børneastmaklinikker ved at måle NO (nitrogen oxid; kvælstofilte) som dannes i luftvejene i små mængder hos alle (milliarde dele), men i højere mængder ved astma.

Metoden er uhyre følsom og opdager astma selv om lungefunktionen er normal.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018