Patient- og lægeorganisationer | Børn og astma

Patient- og lægeorganisationer

Dansk BørneAstma Center er en selvejende humanitær organisation og blev stiftet af Regeringen og Folketinget ved finanslovsbevillingen i 2002. Dansk BørneAstma Centers formål er at forbedre forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi med et særligt fokus på forholdene for danske børn.

 

Astma-Allergi Forbundet er en patientforening indenfor området med fokus på allergi. Foreningen arbejder primært med patientoplysning.

 

Danmarks Lungeforening er en patientforening og forskningsfond for især lungesygdomme hos voksne med fokus på kronisk obstruktiv lungelidelse, lungekræft og astma samt sjældnere lungesygdomme.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018