Samarbejde mellem barn, forældre og læger | Børn og astma

Samarbejde mellem barn, forældre og læger

Samarbejde mellem barn, forældre og læger er nødvendigt for en god behandling.

Den bedst mulige behandling af et barn med astma bygger på et godt samarbejde mellem barn og forældre, familiens praktiserende læge og en børnelæge med speciale i astma.

Hvis børneastma skal behandles optimalt, er det nødvendigt, at læge og forældre finder sammen i en fælles indsats baseret på oplysning og tillid.


Forældrene

En effektiv behandling af astma kræver, at forældre sætter sig grundigt ind i sygdommen, så de ved, hvordan deres barn skal behandles. I virkeligheden er forældrene nødt til selv at uddanne sig til astmaeksperter for at være sikre på, at barnet bliver behandlet så godt som muligt.

Det er vigtigt som forælder at være opmærksom på symptomerne. Det gælder også for selve behandlingen af barnets astmasygdom. Hvis forældrene ikke opdager, at barnet har symptomer på astma, får barnet ingen behandling og risikerer dermed en dårligere livskvalitet. Og hvis forældrene ikke forstår behandlingen, er der risiko for, at de ikke følger den, hvilket kan have samme alvorlige konsekvenser for barnet. Derfor er det nødvendigt, at forældre og andre, som passer barnet, sætter sig grundigt ind i, hvad astma er.

 
Barnet

Barnet er helt afhængig af, at forældrene forstår sygdommen. Når børnene bliver større, er det vigtigt, at de er lige så veluddannede i deres sygdom som forældrene. Faktisk er det tit i teenageårene, at konflikterne tager fart, hvis børnene ikke selv forstår vigtigheden af medicinen. Det er i forvejen svært at skulle acceptere at have en kronisk sygdom, og som teenager er det ikke rart at føle sig anderledes.

Fornægtelsen af den daglige medicin kan i værste fald blive symbolet på løsrivelsen fra forældrene, derfor er det forældrenes opgave at uddanne barnet grundigt i sygdommen fra starten.

Der kan også være andre faktorer, der skaber modvilje hos astmabarnet. Måske har familien måttet skille sig af med kæledyr på grund af astma og allergi, et familiemedlem er måske blevet tvunget til at opgive at gå til ridning. De voksne kan føle deres private hjemmehygge angrebet, når de har måttet holde op med at ryge. Alle disse ting kan give barnet skyldfølelse og også medvirke til, at barnet fornægter sin sygdom og medicin og dermed gør det vanskeligt at give den optimale behandling.


Lægen

For at sikre at barnet behandles bedst muligt med mindst mulig medicin, skal barnet kontrolleres regelmæssigt hos lægen.

Lægen kan råde og vejlede om den bedst mulige behandling af astma, men kun forældrene kan afgøre, om de vil følge lægens råd.

De fleste astmabørn vil være godt tjent med ét til to årlige besøg hos en speciallæge, fx på børneafdelingen på et hospital. Her kan man foretage allergitest og avancerede målinger af lungekapaciteten, anstrengelsesbelastninger, røntgen af lungerne og meget andet. Herimellem bør barnet jævnligt tilses af den praktiserende læge for at sikre, at behandlingen er tilfredsstillende.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018