Symptomer på astma hos småbørn | Børn og astma

Symptomer på astma hos småbørn

Det kan være vanskeligt at opdage symptomerne på astma hos småbørn.

Forældre skal derfor være ekstra opmærksomme på symptomer på astma, så barnet kan få den rette behandling.
Forældre kan bedre end nogen anden kende de små tegn på astma hos barnet. Det er dog ikke altid godt nok, for når forældrene først bemærker symptomerne, eller barnet selv bliver opmærksom på, at et astmaanfald er undervejs, kan man godt regne med, at lungekapaciteten allerede er betydeligt påvirket. De symptomer der ses og høres afspejler toppen af isbjerget. Dvs. astmasygdommen er fremskredet når man fx. kan høre den besværede vejrtrækning.

Astma kan og skal behandles, også hos småbørn

Småbørn har oftere symptomer på astma end større børn. Det skyldes formentlig, at de har meget små luftrør, som let lukkes til.

Symptomer på astma svinger meget. Børnene kan have perioder med svære symptomer og andre perioder, hvor lungerne fungerer normalt. Ind imellem kan børnene have lette symptomer, som er svære at opdage. For det meste har børnene det fint, og lungerne fungerer normalt.

Symptomer på astma hos småbørn kan være:

  • Anfaldsvis pibende eller hvæsende vejrtrækning - hyppigt i tilslutning til luftvejsinfektioner.
  • Hoste eller pibende vejrtrækning efter fysisk anstrengelse - barnet stopper op tidligere end dets jævnaldrende.
  • Nedsat aktivitetsniveau pga. åndenød/hoste efter fysisk anstrengelse.
  • Langvarig (2-4 uger) hoste i forbindelse med forkølelser og evt. tilbagevendende lungebetændelser.
  • Vedvarende hoste – hosten er som regel værst om natten, men typisk kommer hosten, når børnene ler, råber, skriger eller græder.

I perioder med anfald eller symptomer på astma er barnet ofte uoplagt, i dårligt humør og har dårlig appetit.

I nogle tilfælde kan hoste være det eneste symptom på astma, men omvendt er der mange årsager til hoste hos småbørn, som ikke har nogen tilknytning til astma. Derfor bør småbørn med hoste som eneste symptom normalt kun behandles med astmamidler efter nøje vurdering.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018