Tobak | Børn og astma

Tobak

Tobak er den vigtigste udefra kommende årsag til astma hos småbørn. Og samtidig en af de få, som faktisk kan forhindres.

Tobaksrøg øger i betydelig grad risikoen for at udvikle eller vedligeholde den kroniske astmabetændelse hos et barn.

Lungekapaciteten er dårligere hos børn i hjem, hvor der ryges, end hos børn, der ikke udsættes for passiv rygning.

Hvis barnet tvinges til at være passiv ryger øges risikoen for astma, allergi og infektioner, og vi er nødt til at give mere medicin.

Det er ikke nok, at man ryger i adskilte rum. Der må ikke ryges i barnets hjem.

Børn og Astma • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com
© 2018